Adverteren in de zemstenaar

 

1.

de Zemstenaar:

Het onafhankelijke maandblad de Zemstenaar draait al elf jaar op volle toeren. De redactieploeg verrast de inwoners telkens weer met uitgebreid gemeentelijk nieuws.

 

2.

Verschijningdata:

In principe de eerste vrijdag van de maand. De redactie van de Zemstenaar probeert De Post tot een correcte en stipte verzending aan te zetten. de Zemstenaar gaat geen resultaatsverbintenis aan.

3.

Oplage:

de Zemstenaar wordt verspreid op 9200 exemplaren. Het magazine belandt via De Post in alle Zemstse bussen.

 

 

 

4.

Betaling:

Facturen zijn betaalbaar tot één maand na de facturatiedatum. Na het verstrijken van de vervaldag worden - van rechtswege en zonder aanmaning- nalatigheidsinteresten aangerekend van 7% en wordt de advertentieruimte niet meer gegarandeerd.

 

5.

Aanleveren materiaal:

Mailen naar adverteren@dezemstenaar.com

  • formaat: .jpg, .tiff, .pdf, .eps of .ai
  • kwaliteit : 300 dpi
  • volledige pagina: overloop van 3 mm
  • insturen ten laaste op de 15de van de voorafgaande maand ( bijvoorbeeld:advertenties voor het septembernummer moeten op 15 augustus bezorgd zijn). Voor advertenties die na de deadline toekomen, kunnen geen garanties geboden worden.

 

 

 

 

 

 

 

Download hier de bestelbon met de voorwaarden.

Wilt u adverteren in de Zemstenaar? Neem contact op via adverteren@dezemstenaar.com of bel naar Jean Andries op volgend nummer :

0475 42 02 76

VRAGEN?

M.b.t. "Bestellingen" : Jean Andries 0475 42 02 76.

M.b.t. " Lay-out" : Sylvie Dehasque via info@dezemstenaar.com

Al deze personen zijn ook bereikbaar via adverteren@dezemstenaar.com